ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Ταξιδέψτε μαζί μας μέσα από τα Δημώδη Άσματα Γορτυνίας!

#ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Δημώδη Άσματα Γορτυνίας

Τραγουδούν : Βαρίκα Ευρυδική, Χατζηχρόνογλου Ελίνα, Αντωνακόπουλος Χαράλαμπος, Χατζηχρόνογλου Γιώργος

Τίτλος: Οι Κολοκοτρωναίοι…Κλέφτικο – Ήχος: Πρώτος, ρυθμός 6σιμος


Τίτλος: Ο Ήλιος… – Ήχος: Πλάγιος του Δευτέρου, ρυθμός 7σιμος


Τίτλος: Το Δερβισάκι…- Ήχος: Πρώτος, ρυθμός 7σιμος


Τίτλος: Η Ζωήτσα…- Ήχος: Πρώτος, ρυθμός 7σιμος


Τίτλος: Το Χελιδόνι…- Ήχος: Δεύτερος, ρυθμός 7σιμος


Τίτλος: Το Δέντρο…- Ήχος: Πλάγιος του Δευτέρου, ρυθμός 7σιμος


Τίτλος: Η Λιγερή…Χορός Πηδηχτός. – Ήχος: Πρώτος, ρυθμός 6σιμος


Τίτλος: Το Γιογκάρι…- Ήχος: Πλάγιος του Δευτέρου, ρυθμός 7σιμος


Τίτλος: Το Μαντηλάκι…- Ήχος: Πρώτος, ρυθμός 7σιμος


Τίτλος: Η Γειτονοπούλα…- Ήχος: Τρίτος, ρυθμός 7σιμος


Τίτλος: Η Ανάκρισις της Ελένης…Κλέφτικος – Ήχος: Δεύτερος, ρυθμός 6σιμος


Τίτλος: Ο Βερεμιάρης… – Ήχος: Πρώτος, ρυθμός 7σιμος


Τίτλος: Τα Τρία Πουλάκια… – Ήχος: Τέταρτος Λέγετος, ρυθμός 7σιμος


Τίτλος: Η Γαλαξειδιώτισσα… – Ήχος: Δεύτερος, ρυθμός 7σιμος


Τίτλος: Ο Σκλαβωμένος Αητός…Επιτραπέζιο Αλληγορικό – Ήχος: Πρώτος, ρυθμός 7σιμος